Đóng

Đề tài cấp Bộ năm 2004-2006

Thứ hai – 21/11/2016 10:55 

1. Đề tài  “Nghiên cứu giám sát lưu hành virus cúm gia cầm khu vực đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Tiến Dũng

Thời gian thực hiện: 2004

Kinh phí: 1.000.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

2. Đề tài “Nghiên cứu biện pháp khống chế bệnh dịch tả lợn ở Việt Nam và xây dựng một số mô hình an toàn bệnh”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Tiến Dũng

Thời gian thực hiện: 2004-2006

Kinh phí: 540.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Đề tài  “Nghiên cứu biện pháp khống chế bệnh suyễn lợn do Mycoplasma gây ra và xây dựng một số mô hình trại giống lợn an toàn bệnh”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Cù Hữu Phú

Thời gian thực hiện: 2004-2006

Kinh phí: 390.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

4. Đề tài “Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch ở trâu bò được tiêm phòng các loại vacxin phòng bệnh LMLM”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Nguyễn Viết Không

Thời gian thực hiện: 2004-2006

Kinh phí: 370.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

5. Đề tài  “Nghiên cứu một số bệnh đường hô hấp và tiêu hóa do vi khuẩn và ký sinh trùng gây ra ở dê, cừu nuôi tại khu vực duyên hải miền Trung và xây dựng biện pháp phòng trị”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Đức Tân

Thời gian thực hiện: 2004-2006

Kinh phí: 440.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

6. Đề tài “Nghiên cứu vai trò của các virus gây hội chứng tiêu chảy ở lợn con và xây dựng biện pháp phòng trị”.

Chủ trì đề tài:  PGS.TS. Trương Văn Dung

Thời gian thực hiện: 2004-2006

Kinh phí: 420.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

7. Đề tài  “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ để cải thiện môi trường chăn nuôi bò sữa trong nông hộ nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh sữa tươi”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Trần Thị Hạnh

Thời gian thực hiện: 2004-2006

Kinh phí: 390.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

12/06/2017

Đề tài Related