Đóng

Đề tài cấp Bộ năm 2005 – 2008

Thứ hai – 21/11/2016 16:26 

1. Đề tài  “Xây dựng vùng chăn nuôi lợn an toàn tại Hà Tây và Hà Nội”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Trần Thị Hạnh

Thời gian thực hiện: 2005

Kinh phí: 160.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

2. Đề tài “Thử nghiệm vacxin phòng bệnh Cúm gia cầm”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Trương Văn Dung

Thời gian thực hiện: 2005

Kinh phí: 900.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Đề tài  “Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm vacxin phòng bệnh tiêu chảy do vi khuẩn Salmonella cholerasuis và Salmonella typhimurium gây ra ở lợn”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Cù Hữu Phú, TS. Đỗ Ngọc Thúy

Thời gian thực hiện: 2005-2007

Kinh phí: 480.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

4. Đề tài “Nghiên cứu các nguyên nhân gây hội chứng tiêu chảy bò bê ở một số tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và xây dựng biện pháp phòng trị”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Đức Tân

Thời gian thực hiện: 2005-2008

Kinh phí: 700.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

5. Đề tài  “Xây dựng vùng chăn nuôi lợn an toàn Hà Tây và Hà Nội”.

Chủ trì đề tài: TS. Trịnh Phú Ngọc

Thời gian thực hiện: 2006

Kinh phí: 160.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

6. Đề tài “Nghiên cứu một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở vật nuôi ở huyện Mai Sơn, Sơn La. Xác định các biện pháp phòng trị tổng hợp”.

Chủ trì đề tài:  PGS.TS. Cù Hữu Phú

Thời gian thực hiện: 2006

Kinh phí: 110.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

7. Đề tài  “Nghiên cứu hoàn chỉnh kháng nguyên chất tiết để chẩn đoán sớm bệnh Sán lá gan lớn trên gia súc và người”.

Chủ trì đề tài: ThS. Nguyễn Thế Hùng

Thời gian thực hiện: 2006

Kinh phí: 160.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

8. Đề tài  “Nghiên cứu chiết tách kháng nguyên bám dính của vi khuẩn E.coli dùng trong sản xuất vacxin tiểu phần và chế phẩm trị bệnh tiêu chảy ở lợn con”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Nguyễn Viết Không

Thời gian thực hiện: 2006

Kinh phí: 600.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

9. Đề tài “Nghiên cứu xác định sự lưu hành của virut Lở mồm long móng”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Nguyễn Viết Không

Thời gian thực hiện: 2006-2007

Kinh phí: 1.630.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

10. Đề tài  “Khảo nghiệm vacxin phòng chống bệnh Lở mồm long móng”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Nguyễn Viết Không

Thời gian thực hiện: 2006-2007

Kinh phí: 1.500.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

11. Đề tài “Thử nghiệm vacxin Cúm gia cầm”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Nhiên

Thời gian thực hiện: 2006-2007

Kinh phí: 800.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

12. Đề tài  “Nghiên cứu bệnh do Streptococcus gây ra ở lợn. Chế vacxin phòng bệnh”.

Chủ trì đề tài: TS. Đỗ Ngọc Thúy

Thời gian thực hiện: 2006-2008

Kinh phí: 600.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

13. Đề tài “Nghiên cứu dịch tễ học bệnh Cúm gia cầm ở Việt Nam”.

Chủ trì đề tài:  TS. Nguyễn Tiến Dũng

Thời gian thực hiện: 2006-2008

Kinh phí: 2.630.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

14. Đề tài  “Nghiên cứu chế tạo vacxin đa giá phòng một số bệnh truyền nhiễm của gia cầm và lợn”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Nhiên

Thời gian thực hiện: 2006-2008

Kinh phí: 2.100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

15. Đề tài  “Xây dựng vùng chăn nuôi giết mổ và tiêu thụ thịt lợn an toàn quy mô huyện tại Hà Tây”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Trần Thị Hạnh

Thời gian thực hiện: 2007

Kinh phí: 300.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

16. Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất sữa tươi an toàn tại Vĩnh Phúc và Hà Nội”.

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Thị Ngọc

Thời gian thực hiện: 2007

Kinh phí: 300.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

17. Đề tài  “Nghiên cứu bệnh tiêu chảy ở bê sữa do E.coli, Salmonella, Clostridium perfringens và chế tạo sinh phẩm phòng bệnh”.

Chủ trì đề tài: TS. Vũ Khắc Hùng

Thời gian thực hiện: 2007-2009

Kinh phí: 800.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

18. Đề tài “Xác định các vi khuẩn gây viêm phổi ở bê nghé, tìm các biện pháp phòng trị thích hợp”.

Chủ trì đề tài: TS. Lê Lập

Thời gian thực hiện: 2007-2009

Kinh phí: 650.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

19. Đề tài  “Nghiên cứu khảo sát bệnh rối loạn trao đổi chất ở bò sữa (bệnh toan huyết, kiềm huyết và ceton huyết) đang gây ảnh hưởng đến chương trình chăn nuôi bò sữa ở nước ta”.

Chủ trì đề tài: TS. Hoàng Văn Hoan

Thời gian thực hiện: 2007-2008

Kinh phí: 350.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

12/06/2017

Đề tài Related