Đóng

Đề tài cấp Bộ năm 2008 – 2013

Thứ hai – 21/11/2016 16:32 

1. Đề tài  “Nghiên cứu mức độ ô nhiễm Salmonella trong thịt gia súc, gia cầm ở các loại hình giết mổ. Xây dựng phương pháp phòng chống”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Trần Thị Hạnh, TS. Phạm Thị Ngọc

Thời gian thực hiện: 2008-2009; 2011

Kinh phí: 1.500.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

2. Đề tài “Nghiên cứu dịch tễ học một số bệnh ký sinh trùng truyền lây giữa người và gia súc(sán lá gan lớn, Neospora) và xây dựng các giải pháp phòng trị”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Đức Tân

Thời gian thực hiện: 2008-2010

Kinh phí: 800.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Đề tài  “Chế tạo các sinh phẩm chẩn đoán một số bệnh truyền lây giữa người và động vật”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Nguyễn Viết Không

Thời gian thực hiện: 2008-2010

Kinh phí: 2.600.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

4. Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, quy trình phòng trị bệnh sán dây của gia súc nhai lại (bò, dê, cừu) ở một số tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Đức Tân

Thời gian thực hiện: 2009-2011

Kinh phí: 850.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

5. Đề tài  “Chế tạo vacxin giải độc tố phòng các thể bệnh viêm ruột tiêu chảy do Clostridium perfringens gây ra ở bò, dê, cừu”.

Chủ trì đề tài: TS. Lê Lập

Thời gian thực hiện: 2009-2011

Kinh phí: 750.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

6. Đề tài “Nghiên cứu tính kháng kháng sinh của các vi khuẩn Salmonella và Escherichia coli gây bệnh phân lập từ lợn và gia cầm tại một số trang trại và lò mổ khu vực phía Bắc”.

Chủ trì đề tài:  TS. Phạm Thị Ngọc

Thời gian thực hiện: 2009-2010

Kinh phí: 900.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

7. Đề tài  “Nghiên cứu dịch tễ học và sự lưu hành của Leptospira trên lợn tại khu vực Nam Trung bộ-Tây Nguyên và xây dựng biện pháp phòng trị”.

Chủ trì đề tài: ThS. Võ Thành Thìn

Thời gian thực hiện: 2011-2013

Kinh phí: 1.500.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

8. Đề tài  “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh giun Gnathostoma ở người và động vật tại các tỉnh phía Nam và xây dựng biện pháp phòng trị”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Đức Tân

Thời gian thực hiện: 2011-2013

Kinh phí: 1.500.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

9. Đề tài “Nghiên cứu sự ô nhiễm của các chủng vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm Listeria và Campylobacter trong quá trình sản xuất và tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc”.

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Thị Ngọc

Thời gian thực hiện: 2011-2012

Kinh phí: 1.000.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

10. Đề tài  “Nghiên cứu ảnh hưởng nhiễm Porcine circovirus 2 (PCV2) ở lợn đến đáp ứng miễn dịch tiêm phòng vaccine dịch tả lợn và  biện pháp khắc phục”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Nguyễn Viết Không

Thời gian thực hiện: 2011-2013

Kinh phí: 2.500.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

11. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo vacxin đa giá vô hoạt phòng bệnh phù đầu, tiêu chảy, phó thương hàn do E.coli và Salmonella gây ra ở lợn”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Cù Hữu Phú

Thời gian thực hiện: 2012-2013

Kinh phí: 1.500.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

12. Đề tài  “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh đơn bào Histomonas ở gà nuôi tại một số tỉnh phía Nam và đề xuất biện pháp phòng trị”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Đức Tân

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Kinh phí: 1.500.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

13. Đề tài “Nghiên cứu biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các bệnh thường gặp trong chăn nuôi gà gia trại ở một số tỉnh phía Bắc”.

Chủ trì đề tài:  TS. Phạm Thị Ngọc

Thời gian thực hiện: 2012-2013

Kinh phí: 1.100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

14. Đề tài  “Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá nguy cơ phơi nhiễm đối với một số vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm trong chuỗi cung ứng thịt gia súc gia cầm”.

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Thị Ngọc

Thời gian thực hiện: 2012-2013

Kinh phí: 1.100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

15. Đề tài  “Nghiên cứu xác định đa dạng kiểu gen của vi khuẩn E.coli gây tiêu chảy và S.choleraesuis gây bệnh phó thương hàn lợn làm cơ sở chọn giống chế tạo vacxin phòng bệnh”.

Chủ trì đề tài: BSTY. Nguyễn Xuân Huyên

Thời gian thực hiện: 2012-2013

Kinh phí: 700.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

16. Đề tài “Nghiên cứu xác định độc lực của một số chủng và biến chủng virus Newcastle lưu hành tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam”.

Chủ trì đề tài: BSTY. Bùi Ngọc Anh

Thời gian thực hiện: 2012-2013

Kinh phí: 550.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

17. Đề tài  “Nghiên cứu tình hình nhiễm virut viêm gan vịt tại một số tỉnh miền Trung và đánh giá hiệu lực phòng trị bệnh của chế phẩm kháng lòng đỏ trứng hiện có trên thị trường”.

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Hùng

Thời gian thực hiện: 2012-2013

Kinh phí: 500.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

12/06/2017

Đề tài Related