Đóng

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

Thứ sáu – 18/11/2016 09:59 

1. Đề tài  “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất và sử dụng kit chẩn đoán một số bệnh nguy hiểm ở vật nuôi”.(KC04-16)

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Trương Văn Dung

Thời gian thực hiện: 2001-2004

Kinh phí: 2.500.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

2. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất và sử dụng kit chẩn đoán một số bệnh nguy hiểm ở vật nuôi ” (KC04-16)

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Tô Long Thành

Thời gian thực hiện: 2001-2004

Kinh phí: 2.600.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Đề tài “Nghiên cứu sự lưu hành các virut cúm gia cầm ở Việt Nam, chế tạo chế phẩm chẩn đoán nhanh”

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Tiến Dũng

Thời gian thực hiện: 2005-2006

Kinh phí: 2.000.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

4. Đề tài “Nghiên cứu mối liên quan giữa hội chứng rối loạn hô hấp, sinh sản ở lợn (PRRS) với vi khuẩn gây bệnh kế phát và xác định biện pháp phòng, trị bệnh”

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Cù Hữu Phú

Thời gian thực hiện: 2007-2010

Kinh phí: 2.900.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

5. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo vacxin tái tổ hợp phòng hai bệnh phó thương hàn và phù đầu lợn con”.

Chủ trì đề tài: TS. Vũ Khắc Hùng

Thời gian thực hiện: 2011-2013

Kinh phí: 3.300.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

12/06/2017

Đề tài Related