Đóng

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Thú y cho NCS Trương Hoàng Phương

Viện Thú Y tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Thú y cho nghiên cứu sinh Trương Hoàng Phương về đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của Sán lá gan trên vịt (Opisthorchis sp.) tại Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và biện pháp tẩy trừ”
Chuyên ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y
Mã số: 964 01 04
Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 02 năm 2018
Địa điểm: Viện Thú Y – 86 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm tới dự!

12/02/2018

Đào tạo Related