Đóng

Thông tin những đóng góp mới của luận án NCS Trương Hoàng Phương

– Tên đề tài luận án: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA SÁN LÁ GAN TRÊN VỊT (OPISTHORCHIS SP.) TẠI BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA VÀ BIỆN PHÁP TẨY TRỪ

– Chuyên ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y

Mã số: 964. 01. 04

– Người hướng dẫn khoa học:    PGS. TS. Nguyễn Hữu Hưng           TS. Nguyễn Đức Tân

– Tên cơ sở đào tạo: Viện Thú Y

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu thành công vòng đời sán lá gan nhỏ trên vịt (loài Opisthorchis parageminus). Xác định được vật chủ trung gian thứ nhất là ốc Bithynia siamensis; vật chủ trung gian thứ 2 là cá trắng (Systomus binotatus). Là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo.

Mô tả triệu chứng, bệnh tích đại thể, bệnh tích vi thể bệnh sán lá gan nhỏ trên vịt do loài Opisthorchis parageminus gây ra, tạo cơ sở khoa học cho công tác chẩn đoán phát hiện bệnh nhanh để kịp thời điều trị bệnh.

 

NEW FIDINGS OF THE RESEARCH

This is the first research that successfully studied on the life cycle of the small live flukes Opisthorchis parageminus. Identifying the first intermediate host is fresh water snail Bithynia siamensis and the second intermediate host is fresh water fish Systomus binotatus.

Described clinical signs, gross lesions and microscopic lesions of the disease caused by small liver flukes in ducks, providing a scientific basis for the rapid diagnosis to timely treat the disease.

 

26/01/2018

Đào tạo Related