Đóng

Tóm tắt luận án của Nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Hà

Đề tài luận án: “Nghiên cứu sử dụng cytokine kết hợp GP5 tái tổ hợp kích thích đáp ứng miễn dịch trung hòa vi rút gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn”

Chuyên ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y               Mã số : 964 01 04

Họ và tên nghiên cứu sinh:                 Trần Thị Thanh Hà

Người hướng dẫn khoa học:               1. PGS.TS. Tô Long Thành          2. TS. Đặng Vũ Hoàng

Cơ sở đào tạo: Viện Thú y

26/01/2018

Đào tạo Related