Đóng
Giới thiệu
Xem thêm »

Tin tức

DANH SÁCH BÀI BÁO ĐĂNG TẢI NĂM 2022

Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế Tạp chí Quốc tế thuộc danh sách ISI, Scopus 1. Vu Dung Minh, Tongkorn Meeyam, Fred Unger, Greta Gölz, Pham Thi Ngoc, Truong Thi Huong Giang, Thomas Alter4 and Duangporn Pichpol. Prevalence of Campylobacter spp. on retail fresh chicken carcasses in Hanoi, Vietnam. Veterinary Integrative…

09/03/2023

Xem thêm

Đề tài cấp Bộ năm 2022

1. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo vacxin nhị giá vô hoạt phòng bệnh đường hô hấp ở lợn do vi khuẩn Haemophillus parasuis và Bordetella bronchiseptica gây ra.” Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy Thời gian thực hiện: 2019-2022   2. Đề tài “Nghiên cứu xác định bệnh viêm…

07/04/2022

Xem thêm

Khoa học công nghệ

Đề tài cấp Bộ năm 2022

1. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo vacxin nhị giá vô hoạt phòng bệnh đường hô hấp ở lợn do vi khuẩn Haemophillus parasuis và Bordetella bronchiseptica gây ra.” Chủ…

07/04/2022

Xem thêm

Đào tạo

Hợp tác quốc tế

Chuyển giao kỹ thuật

Sản xuất

Văn bản pháp luật