Đóng
Giới thiệu
Xem thêm »

Tin tức

Dự án Hợp tác quốc tế năm 2021

1. Dự án “Xác định các gen cần thiết cho quá trình sinh bệnh của Streptococcus suis ở lợn và đánh giá sự phù hợp của chúng để lựa chọn dùng sản xuất vắc-xin phòng bệnh.” Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy Thời gian thực hiện: 2019 – 2021   2. Dự…

22/02/2021

Xem thêm

Dự án Khuyến nông năm 2021

1. Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn và gia cầm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu.” Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy Thời gian thực hiện: 2019 – 2021  

22/02/2021

Xem thêm

Khoa học công nghệ

Dự án Hợp tác quốc tế năm 2021

1. Dự án “Xác định các gen cần thiết cho quá trình sinh bệnh của Streptococcus suis ở lợn và đánh giá sự phù hợp của chúng để lựa chọn dùng sản…

22/02/2021

Xem thêm

Dự án Khuyến nông năm 2021

1. Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn và gia cầm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu.” Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy Thời gian…

22/02/2021

Xem thêm

Đào tạo

Hợp tác quốc tế

Chuyển giao kỹ thuật

Sản xuất

Văn bản pháp luật