Đóng
Giới thiệu
Xem thêm »

Tin tức

Dự án Hợp tác Quốc tế năm 2024

1. Dự án “Nghiên cứu chăn nuôi gia cầm bền vững theo tiếp cận một sức khỏe” Chủ nhiệm dự án: TS. Phạm Thị Ngọc Thời gian thực hiện: 2019 – 2024    2. Dự án “Xác định các loại kháng sinh ưu tiên và tính kháng kháng sinh trong hệ thống Nông nghiệp bằng isotopic và…

28/03/2024

Xem thêm

Đề tài độc lập cấp Quốc gia năm 2024

1. Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sinh học phân tử của các chủng vi-rút gây bệnh Viêm da nổi cục đang lưu hành tại Việt Nam Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Thanh Hà Thời gian thực hiện: 03/2023 – 02/2025 Kinh phí: 4.920.000.000 đ   2. Đề tài: “Nghiên cứu…

28/03/2024

Xem thêm

Khoa học công nghệ

Dự án Hợp tác Quốc tế năm 2024

1. Dự án “Nghiên cứu chăn nuôi gia cầm bền vững theo tiếp cận một sức khỏe” Chủ nhiệm dự án: TS. Phạm Thị Ngọc Thời gian thực hiện: 2019 – 2024  …

28/03/2024

Xem thêm

Đào tạo

Hợp tác quốc tế

Chuyển giao kỹ thuật

Sản xuất

Văn bản pháp luật