Đóng
Giới thiệu
Xem thêm »

Tin tức

Thông báo đề tài Viện Thú y được phê duyệt thực hiện năm 2023

THÔNG BÁO ĐỀ TÀI VIỆN THÚ Y ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN NĂM 2023 Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu sản xuất vắc-xin tam giá vô hoạt phòng bệnh Tụ huyết trùng, E.Coli và Viêm ruột hoại tử trên gà.” Cấp quản lý: Cấp Bộ Thời gian thực hiện: 01/2023 – 12/2025 Kinh phí thực hiện:…

28/04/2023

Xem thêm

Dự án Hợp tác Quốc tế năm 2023

1. Dự án “Nghiên cứu chăn nuôi gia cầm bền vững theo tiếp cận một sức khỏe” Chủ nhiệm dự án: TS. Phạm Thị Ngọc Thời gian thực hiện: 2019 – 2024   2. Dự án “Mục tiêu can thiệp bệnh nhiễm trùng do Streptococcus suis (liên cầu khuẩn) ở lợn tại Việt…

04/04/2023

Xem thêm

Khoa học công nghệ

Dự án Hợp tác Quốc tế năm 2023

1. Dự án “Nghiên cứu chăn nuôi gia cầm bền vững theo tiếp cận một sức khỏe” Chủ nhiệm dự án: TS. Phạm Thị Ngọc Thời gian thực hiện: 2019 –…

04/04/2023

Xem thêm

Đào tạo

Hợp tác quốc tế

Chuyển giao kỹ thuật

Sản xuất

Văn bản pháp luật