Đóng

Công bố năm 2020

Công bố năm 2020

DANH SÁCH BÀI BÁO ĐĂNG TẢI NĂM 2020

Bài báo trên tạp chí Quốc tế

Tạp chí Quốc tế thuộc danh sách ISI, Scopus:

1. Ha Thi Thanh Tran, Anh Kieu Dang, Duc Viet Ly, Hao Thi Vu, Tuan Van Hoang, Chinh Thi Nguyen, Nhu Thi Chu, Vinh The Nguyen, Huyen Thi Nguyen, Anh Duc Truong, Ngoc Thi Pham, and Hoang Vu Dang. An improvement of real-time PCR system based on probe modification is required for accurate detection of African swine fever virus in clinical samples in Vietnam. Asian-Australas J Anim Sci 2020, 33 (10), 1683.

2. Tran HTT, Truong DA, Ly VD, Vu HT, Hoang TV, Nguyen CT, Chu NT, Nguyen VT, Nguyen DT, Miyazawa K, Kokuho T, Dang HV. The potential efficacy of the E2-subunit vaccine to protect pigs against different genotypes of classical swine fever virus circulating in Vietnam. Clin Exp Vaccine Res 2020; 9 (1), 26-39.

3. Ha Thi Thanh Tran1, Anh Duc Truong, Duc Viet Ly, Thi Hao Vu,Van Tuan Hoang, Thi Chinh Nguyen, Thi Nhu Chu, Thi Huyen Nguyen, Ngoc Thi Pham, Tinh Nguyen, Andrew G. Yersin, Hoang Vu Dang. Genetic characterisation of African swine fever virus in outbreaks in Ha Nam province, Red River Delta Region of Vietnam, and activity of antimicrobial products against virus infection in contaminated feed. J Vet Res 2020; 64 (2), 207-213.

4. Anh Duc Truong, Duc Viet Ly, Thi Hao Vu, Van Tuan Hoang, Thi Chinh Nguyen, Thi Nhu Chu, Huyen Thi Nguyen, The Vinh Nguyen, Ngoc Thi Pham, Ha Thi Thanh Tran and Hoang Vu Dang. Unexpected cases in field diagnosis of African swine fever virus in Vietnam: The needs consideration when performing molecular diagnostic tests. Open Veterinary Journal 2020; 10 (2), 189–197-189–197.

5. Ha Thi Thanh Tran, Anh Duc Truong, Anh Kieu Dang, Duc Viet Ly, Chinh Thi Nguyen, Nhu Thi Chu, Huyen Thi Nguyen, Hoang Vu Dang. Genetic characterization of African swine fever viruses circulating in North Central region of Vietnam. Transbound. Emerg. Dis, 2020.

6Anh Duc Truong, Yeojin Hong, Viet Duc Ly, Huyen Thi Nguyen, Chinh Thi Nguyen, Hao Thi Vua, Nhu Thi Chu, Tuan Van Hoang, Ha Thi Thanh Tran, Hoang Vu Dang, Yeong Ho Hong. Interleukin-dependent modulation of the expression of MHC class I and MHC class II genes in chicken HD11 cells. Developmental and Comparative Immunology, 2021; 110, 103729.

7. Nguyen TTM, Dermauw V, Noh J, Chien NH, Dao TTH, Nguyen TGT, Van Hul A, Dorny P. Occurrence of Taenia species in pigs in slaughterhouses in Phu Tho province, northern Vietnam. J Helminthol. 2020.

8. Hu Suk Lee, Vuong Nghia Bui, Huyen Xuan Nguyen, Anh Ngoc Bui, Trung Duc Hoang, Hung Nguyen-Viet, Delia Grace Randolph and Barbara Wieland. Seroprevalences of multi-pathogen and description of farm movement in pigs in two provinces in Vietnam. BMC Veterinary Research (2020) 16:15. https://doi.org/10.1186/s12917-020-2236-7.

9. Lee HS, Thakur KK, Bui VN, Pham TL, Bui AN, Dao TD, Thanh VT, Wieland B. A stochastic simulation model of African swine fever transmission in domestic pig farms in the Red River Delta region in Vietnam. Transbound Emerg Dis. 2020 Aug 18. doi: 10.1111/tbed.13802

10. Lee HS, Dao DT, Bui VN, Bui NA, Le TD, Nguyen-Viet H, Grace D, Thakur KK, Hagiwara K. Prevalence and phylogenetic analysis of hepatitis E virus in pigs in Vietnam. BMC Vet Res. 2020 Sep 14; 16(1): 333. doi: 10.1186/s12917-020-02537-7.

11. Huong LQ, Hang TTT, Ngoc PT, Tuat CV, Erickson VI, Padungtod P. Pilot Monitoring of Antimicrobial Residues in Chicken and Pork in Vietnam. Journal of Food Protection, 2020, 1;83(10):1701-1706. doi: 10.4315/JFP-20-111. PMID: 32971539.

12. Michael H. Norris1,2,*, Thu Hang, Morgan A. Walker1,2, Andrew P. Bluhm1,2, Diansy Zincke1,2,6 Trinh Thanh Trung, Nga Vu Thi, Ngoc Pham Thi, Herbert P. Schweizer2,5, Fred Unger6, Jason K.7 Blackburn1,2, and Nguyen Thi Thu Hang. Seroprevalence of melioidosis among grazing and farm-raised swine in three provinces of Vietnam. International Journal of Environmental Research and Public Health 18/07/2020).

13. Michael H. Norris1,2,*, Thu Hang3, Morgan A. Walker1,2, Andrew P. Bluhm1,2, Diansy Zincke1,2,6 Trinh Thanh Trung4, Nga Vu Thi3, Ngoc Pham Thi4, Herbert P. Schweizer2,5, Fred Unger6, Jason K.7 Blackburn1,2, and Nguyen Thi Thu Hang Distribution of Serological Response to Burkholderia pseudomallei in Swine from Three Provinces of Vietnam. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020 Jul; 17(14): 5203.doi: 10.3390/ijerph17145203.

14. Coyne, L., Benigno, C, Giang, V. N., Huong LQ, Kalprividh, W., Padungtod, P., Patrick, I., Ngoc PT, & Rushton, J. (2020). Exploring the Socioeconomic Importance of Antimicrobial Use in the Small-Scale Pig Sector in Vietnam. Antibiotics (Basel, Switzerland), 9(6), 299. https://doi.org/10.3390/antibiotics9060299

15. Hung Vu-Khac, T. Hang Trinh, T. T. Giang Nguyen, X. Truong Nguyen and Thi Thinh Nguyen. Prevalence of virulence factor, antibiotic resistance, and serotype genes of Pasteurella multocida strains isolated from pigs in Vietnam. Veterinary World Journal, 2020, Tập 13, Tr. 896-904.

16. Tham Thi Nguyen, Hung Vu-Khac, Tan Duc Nguyen. Isolation and characterization of Clostridium perfringens strains isolated from ostriches (Struthio camelus) in Vietnam. Vet World. 2020 Aug; 13(8): 1679–1684. 2020

17. Đỗ Văn Tấn, Jang Jisung, Park Jeongho, Đào Hoài Thu, Kim Kiju, Hahn Tae-Wook. Recombinant adenovirus carying a core neutralizing epitope of porcine epidemic diarrhea virus and heat-labile enterotoxin B of Escheria coli as a mucosal vaccine. Archives of Virology, số 165, năm 2020.

18. Đỗ Văn Tấn, Đào Hoài Thu, Hahn Tae-Wook. Generation of a cold-adapted PRRSV with a nucleotide substitution in the ORF5 and numerous mutations in the hypervariable region of NSP2. Journal of Veterinary Science, số 6, năm 2020.

19. Đào Hoài Thu, Trương Quang Lâm, Đỗ Văn Tấn, Hahn Tae-Wook. Construction and immunization with double mutant ΔapxIBD Δpnp forms of Actinobacillus pleuropneumoniae serotypes 1 and 5. Journal of Veterinary Science, số 2, năm 2020.

20. Đào Hoài Thu, Đỗ Văn Tấn, Trương Quang Lâm, Hahn Tae-Wook. Enhancement of Apx toxin production in Actinobacillus pleuropneumoniae serotypes 1, 2, and 5 by optimizing culture conditions. Journal of Microbiology and Biotechnology, số 7, năm 2020.

21. Vũ Khắc Hùng, Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Thịnh. Prevalence of virulence factor, antibiotic resistance, and serotype genes of Pasteurella multocida strains isolated from pigs in Vietnam. Veterinary World Journal, 2020, Tập 13, Tr. 896-904.

 

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1. Phạm Minh Hằng, Phan Thanh Hương, Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Viết Không. Phát triển kỹ thuật LAMP phát hiện virus gây bệnh lợn tai xanh, dịch tả lợn, tiêu chảy cấp và còi cọc ở lợn. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y XXVII- Số 1-2020

2. Phạm Minh Hằng, Phan Thanh Hương, Nguyễn Viết Không. Đánh giá hiệu quả của ba KÍT chiết tách DNA và RNA tổng số từ mẫu thực địa. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y XXVII- Số 3-2020

3. Phạm Minh Hằng, Phạm Hồng Kỳ, Nguyễn Viết Không. Hiệu quả phòng bệnh đường tiêu hóa ở gà của vi khuẩn Lactobacillus Acidophilus, trà xanh và kẽm Sulfate (ZnSO4). Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y XXVII- Số 5-2020

4. Lý Đức Việt, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Thúy Duyên, Trương Anh Đức, Vũ Thị Hảo, Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Thị Chinh, Chu Thị Như, KOHTAROH MIYAZAWA, TAKEHIRO KOKUHO, Trần Thị Thanh Hà,Đặng Vũ Hoàng. Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên E2 tái tổ hợp từ chủng virus dịch tả lợn cổ điển thực địa, VN91 bằng hệ thống biểu hiện trên tế bào côn trùng. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Thú y, 2020

5. Trương Anh Đức, Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Huyền, Chu Thị Như, Nguyễn Thị Chinh, Hoàng Văn Tuấn, Lý Đức Việt, Đặng Vũ Hoàng, Yeong Ho Hong. Nghiên cứu khả năng kích thích sinh Cytokines của protein tái tổ hợp Interleukin 2 trên tế bào đại thực bào. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 2020

6. Lưu Thị Hải Yến, Nguyễn Xuân Huyên, Tăng Thị Phương, Trần Việt Dũng Kiên, Lê Thị Minh Hằng, Văn Thị Hường, Đặng Phương Anh, Đỗ Duy Hòa, Nguyễn Thị Bích Thủy. Khảo sát sự lưu hành của Mycoplasma synoviae trên gà ở một số tỉnh miền Bắc. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XXVII, số 5 – 2020, tr. 28-33

7. Vũ Thị Kim Huệ, Trương Thị Hương Giang, Trương Thị Qúy Dương, Trần Thị Nhật, Huỳnh Thị Mỹ Lệ và Đặng Thị Thanh Sơn. Xác định tỷ lệ nhiễm và mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Staphylococcus aureus và Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA) phân lập trên lợn. Tạp chí khoa học và kỹ thuật và Thú Tập 16, PP 45–53.(2020)

8. Lưu Quỳnh Hương, Trần Thị Thu Hằng, Hoàng Minh Đức, Nguyễn Thị Thanh Huyền và Nguyễn Thị Thu Hằng. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Yersinia Enterocolitica trên lợn tại các cơ sở giết mổ ở địa bàn Hà Nội. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, Số 109, tháng 3-2020.

9. Lưu Quỳnh Hương, Lê Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Ngọc và  Nguyễn Thị Thu Hằng. Xác định số lượng vi khuẩn Campylobacter trên thịt gà bán lẻ tại Hải Phòng và Hà Nội. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú Y, Tập XXVII, Số 3, 2020

10. Lưu Quỳnh Hương, Lê Thị Hồng Nhung, Trần Thị Thu Hằng, Hoàng Minh Đức, Nguyễn Đồng Tú. Đánh giá ô nhiễm vi khuẩn Campylobacter trên thân thịt gà ở lò mổ tại Hải Phòng. Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y. Tập XXVII, số 5, 2020

11. Vũ Khắc Hùng, Trịnh Thị Thu Hằng, Trần Xuân Hạnh, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Thịnh. Xác định loài, kiểu giáp mô và các yếu tố độc lực của vi khuẩn Pasteurella multocida phân lập từ lợn. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2020.

12. Vũ Khắc Hùng, Trịnh Thị Thu Hằng, Trần Xuân Hạnh, Nguyễn Thị Thịnh. Xác định khả năng kháng kháng sinh (kiểu hình, kiểu gen) của các chủng Pasteurella multocida phân lập từ lợn. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2020, Tập XXVII, Số 6, Tr.33-39.

13. Vũ Khắc Hùng, Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Thịnh. Đánh giá khả năng sinh đáp ứng miễn dịch của vắc-xin tái tổ hợp độc tố PMT phòng bệnh tụ huyết trùng do vi khuẩn Pasteurella multocida gây ra ở lợn. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2020, Tập XXVII, Số 2, Tr. 37-44

14. Vũ Khắc Hùng, Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Thịnh. Đánh giá khả năng sinh đáp ứng miễn dịch của vắc-xin tái tổ hợp độc tố PMT phòng bệnh tụ huyết trùng do vi khuẩn Pasteurella multocida gây ra ở lợn. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2020, Tập XXVII, Số 2, Tr. 37-44.

15. Võ Thành Thìn, Đặng Văn Tuấn, Lê Đình Hải. Phân lập vi khuẩn Riemerella anatipestifer từ mẫu bệnh phẩm vịt có triệu chứng nghi mắc bệnh nhiễm trùng huyết. Khoa học kỹ thuật thú y, 27(3), 26 – 31 (2020)

16. Nguyễn Thị Thắm, Vũ Khắc Hùng, Nguyễn Đức Tân, Phạm Khánh Nam, Vũ Thái Thân, Lê Lập (2020). Phân lập, xác định các yếu tố độc lực của vi khuẩn Clostridium perfringens trên gà. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. Tập XXVII, số 5, 49-56. (2020)

17. Nguyễn Thị Thắm, Vũ Khác Hùng, Nguyễn Đức Tân, Phạm Khánh Nam, Vũ Thái Thân, Đào Duy Hưng, Lê Hồng Quý. Xác định các yếu tố độc lực của vi khuẩn Clostridium perfringens phân lập từ đà điểu. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 14, kỳ 2, tháng 7, 130-136. (2020)

 

 

 

 

 

09/03/2022