Đóng

Công bố năm 2021

Công bố năm 2021

DANH SÁCH BÀI BÁO ĐĂNG TẢI NĂM 2021

Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế

Tạp chí Quốc tế thuộc danh sách ISI, Scopus:

1. TRAN Ha Thi Thanh, TRUONG Anh Duc, LY Duc Viet, HOANG Tuan Van, NGUYEN Chinh Thi, CHU Nhu Thi, NGUYEN Huyen Thi, DANG Hoang Vu. Rapid identification for serotyping of African swine fever virus based on the short fragment of the EP402R Gene encoding for CD2-like protein. Acta Veterinaria-Beograd, 2021; 71 (1), 98-106.

2. Ha Thi Thanh Tran, Anh Duc Truong, Anh Kieu Dang, Duc Viet Ly, Chinh Thi Nguyen, Nhu Thi Chu, Tuan Van Hoang, Huyen Thi Nguyen, Hoang Vu Dang. Circulation of two different variants of intergenic region (IGR) located between the I73R and I329L genes of African swine fever virus strains in Vietnam. Transbound. Emerg. Dis, 2021; 68 (5), 2693-2695.

3Tran HTT, Truong AD, Dang AK, Ly DV, Nguyen CT, Chu NT, Hoang TV, Nguyen HT, Nguyen VT, Dang HV. Lumpy skin disease outbreaks in vietnam, 2020. Transbound Emerg Dis, 2021; 68 (3), 977-980

4. Thi Hao Vu, Yeojin Hong, Anh Duc Truong, Jiae Lee, Sooyeon Lee, Ki-Duk Song, Jihye Cha, Hoang Vu Dang, Ha Thi Thanh Tran, Hyun S Lillehoj, Yeong Ho Hong. Cytokine-cytokine receptor interactions in the highly pathogenic avian influenza H5N1 virus-infected lungs of genetically disparate Ri chicken lines. Animal Bioscience, 2021

5. Ha Thi Thanh Tran, Anh Duc Truong, Duc Viet Ly, Tuan Van Hoang, Nhu Thi Chu, Huyen Thi Nguyen, Anh Thi Kieu Dang, Maartje De Vos, Kobe Lannoo, Geert Bruggeman and Hoang Vu Dang. The potential anti- African swine fever virus effects of medium chain fatty acids on in vitro feed model: An evaluation study using epidemic ASFV strain circulating in Vietnam. Open Veterinary Journal, 2021, 11(3): 346-355

6. D. Truong, Y. Hong, H. T. Nguyen, C. T. Nguyen, N. T. Chu, H. T. T. Tran, H. V. Dang, H. S. Lillehoj & Y. H. Hong. Molecular identification and characterisation of a novel chicken leukocyte immunoglobulin-like receptor A5. British Poultry Science 2021; 62 (1), 68-80.

7. Ha Thi Thanh Tran, Anh Duc Truong, Anh Kieu Dang, Duc Viet Ly, Nhu Thi Chu, Tuan Van Hoang, Huyen Thi Nguyen, Christopher L Netherton, Hoang Vu Dang. Novel method for sub‐grouping of genotype II African swine fever viruses based on the intergenic region between the A179L and A137R genes. Veterinary Medicine and Science (2021).

8. Hang Minh Pham. In vitro Antiviral Activity of Green Tea Polyphenon-60 against Avian Paramyxoviruses. Veterinary Medicine International 021 Article ID 3411525.

9. Dang, S.T.T., Truong, D.T.Q., Olsen, J.E., Tran N.T, Truong, G.T.H., Vu, H.T.K., Dalsgaard, A. Research note: Occurrence of mcr- encoded colistin resistance in Escherichia coli from pigs and pig farm workers in Vietnam. FEMS Microbes (2021)

10. Hounmanou, Y.M.G., Bortolaia, , Dang, S.T.T., Truong, D., Olsen, J.E., Dalsgaard, A. ESBL and AmpC β-Lactamase encoding eenes in E. coli from pig and pig farm workers in Vietnam and their association with mobile genetic elements. Frontiers in Microbiology (2021)

11. Luu QH, Nguyen TLA, Pham TN, Vo NG, Padungtod P. Antimicrobial use in household, semi-industrialized, and industrialized pig and poultry farms in Viet Nam. Preventive Veterinary Medicine. Volume 189. 2021 105292. ISSN 0167-5877. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2021.105292

12. Luu Quynh H, Nguyen Thi Bich T, Ta Hoang L, Erickson VI, Padungtod P. Quality testing of veterinary antimicrobial products used for livestock in Vietnam, 2018–2019. PLOS ONE 16(3): e0247337. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247337 3/2021.

13. Quynh Huong Luu, Thi Bich Thuy Nguyen, Thi Lan Anh Nguyen, Thi Thu Thuy Do, Thi Ha Thanh Dao, Pawin Padungtod. Antibiotics use in fish and shrimp farms in Vietnam. Aquaculture Reports, Volume 20. 100711. https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2021.100711

14. Thang Nguyen-Tien, Long Thanh Pham, Duoc Trong Vu, Son Hai Tran, Lieu Thi Vu, Vuong Nghia Bui, Anh Ngoc Bui , Trung Duc Hoang , Thanh Thi Vu , Hung Nguyen-Viet, Ulf Magnusson, Åke Lundkvist , Johanna Lindahl . Knowledge and practice on prevention of mosquito-borne diseases in livestock-keeping and non-livestock-keeping communities in Hanoi city, Vietnam: A mixed-method study. PLoS One. 2021 Feb 4;16(2):e0246032. doi: 10.1371/journal.pone.0246032. eCollection 2021.

15. Lee HS, Thakur KK, Pham-Thanh L, Dao TD, Bui AN, Bui VN, Quang HN. A stochastic network-based model to simulate farm-level transmission of African swine fever virus in Vietnam. PLoS One. 2021 Mar 3;16(3):e0247770. doi: 10.1371/journal.pone.0247770. eCollection 2021.

16. Lee HS, Bui VN, Dao DT, Bui NA, Le TD, Kieu MA, Nguyen QH, Tran LH, Roh JH, So KM, Hur TY, Oh SI. Pathogenicity of an African swine fever virus strain isolated in Vietnam and alternative diagnostic specimens for early detection of viral infection. Porcine Health Manag. 2021 May 2;7(1):36. doi: 10.1186/s40813-021-00215-0.

17. Nguyen Thao Thi Nguyen, Yen Thi Hai Luu, Trung Duc Hoang, Huyen Xuan Nguyen, Tung Duy Dao, Vuong Nghia Bui, Gregory C. Gray. An epidemiological study of Streptococcus suis prevalence among swine at industrial swine farms in Northern Vietnam. One Health 13 (2021) 100254.

18. Hang Minh Pham, Ky Hong Pham, Khong Viet Nguyen. Molecular Surveillace of Avian Influenza A (H5N6) virus in Quang Binh province, VietNam 2015-2018. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine (2021); DOI: 10.15547/bjvm.2021-0022

19. Nguyen Thao Thi Nguyen , Yen Thi Hai Luu, Trung Duc Hoang, Huyen Xuan Nguyen, Tung Duy Dao, Vuong Nghia Bui, Gregory C. Gray. An epidemiological study of Streptococcus suis prevalence among swine at industrial swine farms in Northern Vietnam. One Health 13 (2021) 100254

 

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1. Phạm Minh Hằng, Phạm Thị Thu Thúy, Trương Văn Dung, Nguyễn Viết Không. So sánh ảnh hưởng của nghệ và chè xanh trong phòng tiêu chảy ở lợn. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y XXVIII- Số 1-2021

2. Phạm Minh Hằng, Đỗ Thu Trang. Thực trạng và yếu tố nguy cơ liên quan đến hội chứng tiêu chảy ở lợn tại tỉnh Yên Bái. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y XXVIII- Số 3-2021

3. Phạm Minh Hằng, Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Viết Không. Phân lập và đánh giá đặc tính sinh học của một số chủng Lactobacilli từ kim chi dùng để phát triển chế phẩm sinh học. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXVIII số 5, tr 50-56 (2021)

4. Cấn Xuân Minh, Phạm Minh Hằng, Nguyễn Viết Không. Thực trạng và một số đặc điểm chợ bán gia cầm sống liên quan đến tỷ lệ mẫu dương tính virus cúm A. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXVIII số 7, tr. 41-51 (2021)

5. Trần Thị Thanh Hà, Trương Anh Đức, Lý Đức Việt, Hoàng Văn Tuấn, Chu Thị Như, Nguyễn Thị Huyền, Đặng Thị Kiều Anh, Bùi Thị Tố Nga, Bùi Trần Anh Đào, Nguyễn Thế Vinh, Đặng Vũ Hoàng. Đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus dịch tả lợn châu Phi lưu hành tại Việt Nam năm 2020. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Thú y, 2021

6. Trần Thị Thanh Hà, Trương Anh Đức, Chu Thị Như, Nguyễn Thị Chinh, Hoàng Văn Tuấn, Lý Đức Việt, Đặng Thị Kiều Anh, Nguyễn Thế VinhĐặng Vũ Hoàng. Phân lập vi rút gây bệnh viêm da nổi cục (lympy skin diseáe-LSD) ở bò trên tế bào Madin-Darby bovine kidney (MDBK). Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Thú y, 2021, 28:2, 5-12

7. Trn Th Nht, Vũ Th Kim Hu, Trương Th Hương Giang, Nguyn Th Lan Anh, Đặng Th Thanh Sơn. Kháng kháng sinh và sự lưu hành gen kháng colistin của vi khuẩn E. coli phân lập từ trại lợn tại Bắc Ninh. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Thú y (2021)

8. Nguyn Văn Thoi, Nguyn Đức Tân, Hunh Vũ V, Lê Ha Ngc Lc, Lê Đức Quyết, Vũ Khc Hùng, Vũ Trình Ngc Minh. Xác định loài sán lá gan nhỏ trên động vật tại nam trung bộ bằng gen ITS-2. Tạp chí y học Thành Phố Hồ Chí Minh, chuyên đề Ký sinh trùng. Tập 5-Số 2-2021. Tr 137-142.

9. Vũ Khắc Hùng, Trịnh Thị Thu Hằng, Trần Xuân Hạnh, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Thịnh. Xác định loài, kiểu giáp mô và các yếu tố độc lực của vi khuẩn Pasteurella multocida phân lập từ lợn. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 8/2021. Tr 149-155

10. Vũ Khắc Hùng. Kết quả xác định loài harveyi, V. vulnificus, V. parahaemolyticus, V. alginolyticus trên cá chẽm nuôi tại Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2021, Tập XXVIII, Số 3, Tr.69-74

11. Nguyn Văn Thoi, Nguyn Đức Tân, Hunh Vũ V, Lê Ha Ngc Lc, Lê Đức Quyết, Vũ Khc Hùng, Vũ Trình Ngc Minh. Xác định loài sán lá gan nhỏ trên động vật tại nam trung bộ bằng gen ITS-2. Tạp chí y học Thành Phố Hồ Chí Minh, chuyên đề Ký sinh trùng. Tập 5-Số 2-2021. Tr 137-142.

12. Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Đức Tân, Huỳnh Vũ Vỹ, Trương Hoàng Phương. Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý lâm sàng bệnh sán lá gan nhỏ trên chó. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, số 5B- 2021; tr 199-204.

13. Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Đức Tân, Huỳnh Vũ Vỹ. Xác định loài sán lá gan nhỏ (Opisthorchiidae) trên chó tại việt nam dựa trên chỉ thị gen nhân (ITS-2). Tạp chí KHKT Thú y, tập XXVIII, số 4-2021, tr 78-81

14. Nguyễn Văn Thoại , Nguyễn Đức Tân, Huỳnh Vũ Vỹ, Vũ Khắc Hùng, Vũ Hữu Trường. Các giai đoạn phát triển của trứng và ấu trùng sán lá gan nhỏ (Opisthorchiidae) ở ngoài môi trường và trong vật chủ trung gian. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, kỳ 1 tháng 10/2021, tr 105-109.

15. Vũ Khắc Hùng, Trịnh Thị Thu Hằng, Trần Xuân Hạnh, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Thịnh. Xác định loài, kiểu giáp mô và các yếu tố độc lực của vi khuẩn Pasteurella multocida phân lập từ lợn. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 8/2021. Tr 149-155

16. Vũ Khắc Hùng. Kết quả xác định loài harveyi, V. vulnificus, V. parahaemolyticus, V. alginolyticus trên cá chép nuôi tại Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2021, Tập XXVIII, Số 3, Tr.69-74

 

 

09/03/2022