Đóng

Đào tạo

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH TỐT NGHIỆP TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO VIỆN THÚ Y NĂM 2011

DANH SÁCH NCS TỐT NGHIỆP NĂM 2011

1/ NCS. Bạch Quốc Thắng

– Năm công nhận NCS: 2006

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2011

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn nhóm Lacrobacillus trong phòng, trị tiêu chảy ở lợn con theo mẹ”

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ PGS.TS. Cù Hữu Phú

2/ TS. Nguyễn Ngọc Nhiên

 

2/ NCS. Nguyễn Văn Hưng

– Năm công nhận NCS: 2006

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2011

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu sự phân bổ và lưu hành của vi rút Lở mồm Long móng ở vùng duyên hải miền Trung”.

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ PGS.TS. Nguyễn Viết Không

2/ PGS.TS. Trương Văn Dung

 

3/ NCS. Phan Thị Hồng Phúc

– Năm công nhận NCS: 2007

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2011

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu bệnh giun xoăn dạ múi khế ở trâu bò tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị”

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

2/ TS. Vương Lan Phương

 

4/ NCS. Lê Văn Sơn

– Năm công nhận NCS: 2007

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2011

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số đặc tính của Clostridium perfringens gây viêm ruột tiêu chảy ở dê, cừu tại một số tỉnh Nam Trung Bộ và biện pháp phòng trị”

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ TS. Nguyễn Ngọc Nhiên

2/  TS. Lê Lập

21/12/2020