Đóng

Đào tạo

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH TỐT NGHIỆP TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO VIỆN THÚ Y NĂM 2012

DANH SÁCH NCS TỐT NGHIỆP NĂM 2012

1/ NCS. Nguyễn Nhân Lừng

– Năm công nhận NCS: 2008

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2012

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tình hình nhiễm giun sán ở gà nuôi tại hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và đề xuất biện pháp phòng trị”

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

2/ TS. Lê Ngọc Mỹ

 

2/ NCS. Võ Thành Thìn

– Năm công nhận NCS: 2008

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2012

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xác định một số yếu tố độc lực của vi khuẩn Escherichia Coli gây bệnh tiêu chảy ở lợn con tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên”

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ TS. Vũ Khắc Hùng

2/ TS. Nguyễn Ngọc Nhiên

 

3/ NCS. Đỗ Văn Khiên

– Năm công nhận NCS: 2008

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2012

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi rút đậu dê phân lập được ở Nam Trung Bộ”

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ TS. Phạm Hùng

2/ GS.TS. Lê Thanh Hòa

21/12/2020