Đóng

Đào tạo

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH TỐT NGHIỆP TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO VIỆN THÚ Y NĂM 2013

DANH SÁCH NCS TỐT NGHIỆP NĂM 2013

1/ NCS. Nguyễn Đình Đảng

– Năm công nhận NCS: 2008

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2013

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu sản xuất kháng thể lòng đỏ trứng gà kháng Pili để phòng trị bệnh tiêu chảy do Escherichia Coli ở lợn con sau cai sữa”

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ PGS.TS. Nguyễn Viết Không

2/ PGS.Ts. Trương Văn Dung

 

2/ NCS. Tạ Hoàng Long

– Năm công nhận NCS: 2008

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2013

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tạo giống sản xuất văc xin Lở mồm long móng từ chủng phân lập ở Việt Nam, vi rut VP02 (Subtype Ox)”.”

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ PGS.TS. Nguyễn Viết Không

2/ PGS.TS. Trương Văn Dung

21/12/2020