Đóng

Đào tạo

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH TỐT NGHIỆP TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO VIỆN THÚ Y NĂM 2015

DANH SÁCH NCS TỐT NGHIỆP NĂM 2015

1/ NCS. Trương Anh Tuấn

– Năm công nhận NCS: 2011

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2015

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu bệnh Sacbrood trên ong nội (Apis cerana), ong ngoại (Apis mellifera) ở miền Bắc Việt Nam và biện pháp phòng chống”

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ PGS.TS. Phùng Quốc Chướng

2/ TS. Lê Quang Trung

 

2/ NCS. Nguyễn Thị Hồng Thắm

– Năm công nhận NCS: 2011

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2015

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu chọn chủng virus Cúm A/H5N1 hiện đang lưu hành tại Việt Nam tạo được đáp ứng miễn dịch bảo hộ cao trên vịt”

– Giáo viên hướng dẫn:

PGS. TS. Nguyễn Viết Không

 

3/ NCS. Nguyễn Văn Thoại

– Năm công nhận NCS: 2010

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2015

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, dịch tễ học của giun dạ dày (Gnathostoma sp.) ở lợn, chó tại tỉnh Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và đề xuất biện pháp phòng trị”

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ TS. Nguyễn Đức Tân

2/ PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng

 

4/ NCS. Đỗ Hữu Dũng

– Năm công nhận NCS: 2011

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2015

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu dịch tễ học Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) tại Việt Nam giai đoạn 2007-2013”

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ PGS.TS. Nguyễn Viết Không

2/ TS. Hoàng Văn Năm

21/12/2020