Đóng

Đào tạo

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH TỐT NGHIỆP TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO VIỆN THÚ Y NĂM 2018

DANH SÁCH NCS TỐT NGHIỆP NĂM 2018

1/ NCS. Trương Hoàng Phương

– Năm công nhận NCS: 2013

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2018

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của Sán lá gan trên vịt (Opisthorchis sp.) tại Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và biện pháp tẩy trừ”

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng

2/ TS. Nguyễn Đức Tân

 

2/ NCS. Trần Thị Thanh Hà

– Năm công nhận NCS: 2011

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2018

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu sử dụng cytokine kết hợp GP5 tái tổ hợp kích thích đáp ứng miễn dịch trung hòa vi rút gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn”

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ PGS.TS. Tô Long Thành

2/ TS. Đặng Vũ Hoàng

 

3/ NCS. Bùi Ngọc Anh

– Năm công nhận NCS: 2010

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2018

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc tính sinh học của vi rút Newcastle lưu hành tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam”

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ TS. Nguyễn Tiến Dũng

2/ PGS.TS. Nguyễn Viết Không

21/12/2020