Đóng

Đào tạo

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH TỐT NGHIỆP TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO VIỆN THÚ Y NĂM 2020

DANH SÁCH NCS TỐT NGHIỆP NĂM 2020

1/ NCS. Nguyễn Đăng Thọ

– Năm công nhận NCS: 2013

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2020

– Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus cúm A/H5N6 ở Việt Nam”.

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ PGS.TS. Tô Long Thành

2/ PGS.TS. Nguyễn Viết Không

Xem Phụ lục cấp phôi bằng Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Đăng Thọ

 

2/ NCS. Lê Đình Hải

– Năm công nhận NCS: 2015

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2020

– Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo vắc-xin tái tổ hợp phòng tiêu chảy do vi khuẩn Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) gây ra ở lợn

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ TS. Võ Thành Thìn

2/ TS. Vũ Khắc Hùng

Xem Phụ lục cấp phôi bằng Tiến sĩ cho NCS Lê Đình Hải

 

3/ NCS. Huỳnh Vũ Vỹ

– Năm công nhận NCS: 2015

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2020

– Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của sán lá sinh sản (Prosthogonimus spp.) gây bệnh ở vịt tại tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và biện pháp phòng trị

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ TS. Nguyễn Đức Tân

2/ TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Xem Phụ lục cấp phôi bằng Tiến sĩ cho NCS. Huỳnh Vũ Vỹ

 

 4/ NCS. Đặng Văn Tuấn

– Năm công nhận NCS: 2015

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2020

– Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo vắc-xin phòng bệnh viêm phổi địa phương do Mycoplasma hyopneumoniae gây ra ở lợn”.

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ TS. Võ Thành Thìn

2/ PGS.TS. Nguyễn Bá Hiên

Xem Phụ lục cấp phôi bằng Tiến sĩ cho NCS. Đặng Văn Tuấn

 

5/ NCS. Phạm Hồng Kỳ

– Năm công nhận NCS: 2014

– Năm công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: 2020

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, sinh thái bệnh cúm gia cầm tại Quảng Bình và đề xuất giải pháp phòng bệnh”

– Giáo viên hướng dẫn:

1/ TS. Phạm Minh Hằng

2/ PGS.TS. Trương Văn Dung

Xem Phụ lục cấp phôi bằng Tiến sĩ cho NCS. Phạm Hồng Kỳ

22/12/2020