Đóng

Đề tài

Đề tài cấp Bộ năm 2001-2003

Thứ hai – 21/11/2016 10:42 

1. Đề tài  “Nghiên cứu định type multocida bằng kỹ thuật sinh học phân tử, nhằm xây dựng bản đồ dịch tễ bệnh tụ huyết trùng trong cả nước và hoàn thiện biện pháp phòng chống có hiệu quả”.

Chủ trì đề tài: ThS. Hoàng Xuân Nghinh

Thời gian thực hiện: 2001

Kinh phí: 100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

2. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm sinh học và phương pháp enzim xác dịnh nhanh vi khuẩn và chất độc hại môi trường”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Trần Thị Hạnh

Thời gian thực hiện: 2001

Kinh phí: 100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Đề tài  “Nghiên cứu xác định vai trò gây bệnh của một số loại vi khuẩn đường hô hấp ở lợn và xây dựng biện pháp phòng chống”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Cù Hữu Phú

Thời gian thực hiện: 2001-2003

Kinh phí: 300.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

4. Đề tài “Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy ở lợn con theo mẹ và xây dựng biện pháp phòng chống”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Nhiên

Thời gian thực hiện: 2001-2003

Kinh phí: 350.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

5. Đề tài  “Nghiên cứu một số bệnh ký sinh trùng lan truyền giữa người và gia súc để đề xuất biện pháp phòng trừ”.

Chủ trì đề tài: TS. Lê Ngọc Mỹ, PGS.TS. Nguyễn Viết Không

Thời gian thực hiện: 2001-2003

Kinh phí: 340.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

6. Đề tài “Nghiên cứu xác định nguyên nhân đặc điểm dịch tễ của bệnh chết đột ngột ở trâu bò”.

Chủ trì đề tài: Cố PGS.TS. Lê Văn Tạo

Thời gian thực hiện: 2001-2003

Kinh phí: 315.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

7. Đề tài  “Nghiên cứu chế tạo các chế phẩm chẩn đoán và thiết lập quy trình chẩn đoán một số bệnh truyền nhiễm chủ yếu ở vật nuôi đạt tiêu chuẩn khu vực”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Trương Văn Dung

Thời gian thực hiện: 2001-2003

Kinh phí: 315.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

8. Đề tài “Nghiên cứu vacxin và đáp ứng miễn dịch của bệnh Dịch tả lợn”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Tiến Dũng

Thời gian thực hiện: 2001-2003

Kinh phí: 670.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

9. Đề tài “Nghiên cứu xác định một số chất độc tồn dư, vi khuẩn gây bệnh ở vật nuôi và sản phẩm vật nuôi ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm môi trường. Xây dựng các biện pháp phòng chống thích hợp phục vụ cho sản xuất chăn nuôi trong nước và xuất khẩu”.

Chủ trì đề tài: GS.TS. Đậu Ngọc Hào, PGS.TS. Trần Thị Hạnh

Thời gian thực hiện: 2001-2003

Kinh phí: 330.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

12/06/2017