Đóng

Đề tài

Đề tài cấp Bộ năm 2018-2020

1. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ KIT phát hiện nhanh vi khuẩn Salmonella trong sản phẩm thịt gia súc, gia cầm”.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Thị Thanh Sơn

Thời gian thực hiện: 2018-2020

 

2. Đề tài “Nghiên cứu bệnh nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Riemerella anatipestifer gây ra trên gia cầm và đề xuất biện pháp phòng trị”.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Võ Thành Thìn

Thời gian thực hiện: 2018-2020

23/04/2018