Đóng

Đề tài

Đề tài cấp Bộ năm 2023

1. Đề tài “Nghiên cứu xác định bệnh viêm ruột hoại tử và đột tử ở gia súc non (lợn, bê) do độc tố của vi khuẩn Clostridium perfringens typ A, C, D – Chế vắc-xin giải độc tố đa giá (toxoid) phòng bệnh.”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Thời gian thực hiện: 2020-2023

Kinh phí: 4.750.000.000 đ

 

2. Đề tài “Nghiên cứu sản xuất vắc-xin tam giá vô hoạt phòng bệnh Tụ huyết trùng, E. Coli và Viêm ruột hoại tử trên gà.”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thắm

Thời gian thực hiện: 2023-2025

Kinh phí: 3.900.000.000 đ

 

3. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo vacxin nhị giá vô hoạt phòng bệnh xuất huyết cho cá rô phi do vi khuẩn Streptococcus agalactiae và Aeromonas hydrophila  gây ra.”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Thời gian thực hiện: 2022-2025

Kinh phí: 3.900.000.000 đ

 

 4. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo vắc-xin nhị giá vô hoạt phòng bệnh khô thai do Parvovirus và đóng dấu do vi khuẩn Erysipelothrix rhusiopathiae gây ra ở lợn.”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Khắc Hùng

Thời gian thực hiện: 2022-2025

Kinh phí: 4.700.000.000 đ

 

5. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo vắc-xin phòng bệnh nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Riemerella anatipestifer gây ra trên vịt.”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Võ Thành Thìn

Thời gian thực hiện: 2022-2024

Kinh phí: 3.100.000.000 đ

 

6. Đề tài tiềm năng “Nghiên cứu thiết lập phản ứng nested-PCR ứng dụng trong chẩn đoán bệnh tiên mao trùng gây bởi loài Trypanosoma evansi trên ngựa.”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Thị Hà Thanh

Thời gian thực hiện: 2022-2023

Kinh phí: 350.000.000 đ

 

7. Đề tài tiềm năng “Nghiên cứu tình hình nhiễm, bệnh lý lâm sàng bệnh do đơn bào (Plasmodium, Trichomonas) gây ra ở gà tại tỉnh Khành Hòa.”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Thoại

Thời gian thực hiện: 2023-2024

Kinh phí: 350.000.000 đ

 

8. Đề tài “Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen vi sinh vật thú y.”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Thu Hằng

Thời gian thực hiện: 2023

Kinh phí: 200.000.000 đ

04/04/2023