Đóng

Đề tài

Đề tài cấp Nhà nước năm 2018

1. Đề tài “Nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng bệnh do E.coli sinh độc tố đường ruột (ETEC) gây ra trên lợn”.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Võ Thành Thìn

Thời gian thực hiện: 2016-2018

 

2. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh tụ huyết trùng (Pasteurella multocida) ở lợn”.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Khắc Hùng

Thời gian thực hiện: 2017-2019

 

3. Đề tài “Nghiên cứu sản xuất vắc xin vô hoạt chứa tiểu phần E2 trên hệ thống Baculovirus phòng bệnh Dịch tả lợn”.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Thanh Hà

Thời gian thực hiện: 2017-2020

 

4. Đề tài “Xây dựng và tiêu chuẩn hóa phương pháp Realtime PCR tại Việt Nam để phát hiện định lượng phục vụ đánh giá rủi ro nhiễm Campylobacter trong chiến lược giám sát toàn cầu”.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lưu Quỳnh Hương

 

5. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo KIT chẩn đoán nhanh đồng thời các virus gây bệnh Tai xanh (PRRS), dịch tiêu chảy cấp (PED), dịch tả lợn (CSF) và bệnh còi cọc do circo virus (PCV2) bằng kỹ thuật LAMP”.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Minh Hằng

Thời gian thực hiện: 2018-2020

23/04/2018