Đóng

Đề tài

Đề tài cấp Nhà nước năm 2021

1. Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và đề xuất giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi (ASF) tại Việt Nam.”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Vũ Hoàng

Thời gian thực hiện: 2020 – 2021

 

2. Đề tài “Nghiên cứu sản xuất vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả lợn.”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đức Tân

Thời gian thực hiện: 2018-6/2021

 

3. Đề tài “Xác định và mô tả chức năng đặc trưng của một số gene miễn dịch trên gà.”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Anh Đức

Thời gian thực hiện: 9/2019-9/2021

22/02/2021