Đóng

Đề tài

Đề tài cấp Viện năm 2001

Thứ tư – 07/12/2016 15:38 

1. Đề tài  “Điều tra bệnh não xốp của bò trên bò Việt Nam”.

Chủ trì đề tài: BSTY. Đỗ Tuấn Cương

Thời gian thực hiện: 2001

Kinh phí: 20.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

2. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình mẫu ứng dụng đồng bộ các TBKT thú y bảo vệ đàn gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao”.

Chủ trì đề tài: TS. Vũ Đình Hưng

Thời gian thực hiện: 2001

Kinh phí: 35.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Đề tài  “Nghiên cứu khả năng đáp ứng miễn dịch của vacxin phòng bệnh Tụ huyết trùng trâu bò và xác định hiện tượng kháng kháng sinh của vi khuẩn Tụ huyết trùng”.

Chủ trì đề tài: ThS. Hoàng Xuân Nghinh

Thời gian thực hiện: 2001

Kinh phí: 30.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

4. Đề tài “Nghiên cứu biến đổi bệnh lý dại thể và vi khuẩn của bệnh tụ huyết trùng trâu bò”.

Chủ trì đề tài: ThS. Hoàng Xuân Nghinh

Thời gian thực hiện: 2001

Kinh phí: 15.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

5. Đề tài  “Bước đầu nghiên cứu chế tạo thử kháng nguyên dùng cho phản ứng CATTES để chẩn đoán bệnh tiên mao trùng”.

Chủ trì đề tài: TS. Vương Lan Phương

Thời gian thực hiện: 2001

Kinh phí: 20.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

6. Đề tài “Theo dõi nghiên cứu bệnh virus ở gia cầm”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Tiến Dũng

Thời gian thực hiện: 2001

Kinh phí: 20.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

7. Đề tài  “Nghiên cứu xác định hàm lượng kháng thể E.coli trong huyết thanh trong trứng gà thí nghiệm, thử nghiệm hiệu lực của chúng trên động vật thí nghiệm”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Văn Quang

Thời gian thực hiện: 2001

Kinh phí: 20.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

8. Đề tài “Nghiên cứu sự ô nhiễm một số kim loại nặng như chì, thủy ngân Cadimi trong nguồn nước thải chăn nuôi ở một số khu vực phía Bắc”.

Chủ trì đề tài: DS. Đinh Bích Thúy

Thời gian thực hiện: 2001

Kinh phí: 20.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

9. Đề tài  “Nghiên cứu chế phẩm sinh học tổng hợp đề phòng và điều trị các bệnh nhiễm khuẩn”.

Chủ trì đề tài: TS. Hoàng Văn Hoan

Thời gian thực hiện: 2001

Kinh phí: 15.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

10. Đề tài “Khảo sát dịch tễ bệnh phù đầu của gà nuôi tại một số tỉnh duyên hải miền Trung”.

Chủ trì đề tài: TS. Lê Lập

Thời gian thực hiện: 2001

Kinh phí: 25.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

11. Đề tài  “Đáp ứng miễn dịch chống virus Newcastle ở đàn gà nhiễm Gumboro”.

Chủ trì đề tài: TS. Đỗ Văn Khiên

Thời gian thực hiện: 2001

Kinh phí: 10.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

12. Đề tài “Điều tra tình hình nhiễm ký sinh trùng máu và ứng dụng các biện pháp thích hợp cho đàn bò ở các tỉnh Nam Trung bộ và các tỉnh Tây Nguyên”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Đức Tân

Thời gian thực hiện: 2001

Kinh phí: 30.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

12/06/2017