Đóng

Đề tài

Đề tài cấp Viện năm 2002

Thứ tư – 07/12/2016 15:41 

1. Đề tài  “Nghiên cứu phòng chống một số bệnh ký sinh trùng đường máu và đường sinh dục của bò sữa ở các tỉnh phía Bắc”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Nguyễn Viết Không

Thời gian thực hiện: 2002

Kinh phí: 40.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

2. Đề tài “Điều tra tình hình ô nhiễm nước thải ở các trại chăn nuôi”.

Chủ trì đề tài: DS. Đinh Bích Thúy

Thời gian thực hiện: 2002

Kinh phí: 10.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Đề tài  “Nghiên cứu chế phẩm sinh học tổng hợp Metrus đặc trị viêm nhiễm tử cung do VSV gây nên nhằm hạn chế tỷ lệ vô sinh, chậm sinh ở gia súc”.

Chủ trì đề tài: TS. Hoàng Văn Hoan

Thời gian thực hiện: 2002

Kinh phí: 10.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

4. Đề tài “Nghiên cứu bệnh phù đầu gà nuôi tại một số tỉnh duyên hải miền Trung, biện pháp phòng trị (Coryza).

Chủ trì đề tài: TS. Lê Lập

Thời gian thực hiện: 2002

Kinh phí: 40.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

5. Đề tài  “Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch chống virus Newcastle ở đàn gà Gumbora”.

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Hùng

Thời gian thực hiện: 2002

Kinh phí: 10.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

12/06/2017