Đóng

Đề tài

Đề tài cấp Viện năm 2003

Thứ tư – 07/12/2016 15:42 

1. Đề tài  “Nghiên cứu chế tạo kháng nguyên huyết thanh Tụ huyết ở trâu bò”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Tô Long Thành

Thời gian thực hiện: 2003

Kinh phí: 10.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

2. Đề tài “Nghiên cứu điều tra khảo sát bệnh BSE (bò điên)”.

Chủ trì đề tài: BSTY. Đỗ Tuấn Cương

Thời gian thực hiện: 2003

Kinh phí: 10.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Đề tài  “Nghiên cứu khảo sát điều tra một số bệnh ký sinh trùng đường máu ở bò sữa”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Nguyễn Viết Không

Thời gian thực hiện: 2003

Kinh phí: 20.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

4. Đề tài “Nghiên cứu khảo sát nguồn nước chăn nuôi ở một số địa phương vùng đồng bằng sông Hồng, đề xuất một số giải pháp giải quyết mới”.

Chủ trì đề tài: DS. Đinh Bích Thúy

Thời gian thực hiện: 2003

Kinh phí: 10.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

5. Đề tài  “Bước đầu phân lập typ một số vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm có nguồn gốc từ sữa”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Trần Thị Hạnh

Thời gian thực hiện: 2003

Kinh phí: 10.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

6. Đề tài “Nghiên cứu tình hình nhiễm giun sán đường tiêu hóa ở mèo”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Quốc Doanh

Thời gian thực hiện: 2003

Kinh phí: 10.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

7. Đề tài  “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng điểm an toàn đối với bệnh Newcastle và Gumboro ở gà tại tỉnh Khánh Hòa”.

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Hùng

Thời gian thực hiện: 2003

Kinh phí: 20.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

8. Đề tài “Nghiên cứu và phòng trị các bệnh ký sinh trùng phổ biến gây hại ở bê nuôi tại một số tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Đức Tân

Thời gian thực hiện: 2003

Kinh phí: 20.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

12/06/2017