Đóng

Đề tài

Đề tài cấp Viện năm 2004

Thứ tư – 07/12/2016 15:43 

1. Đề tài  “Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây bệnh viêm phổi ngựa ở khu vực miền núi phía Bắc và chế tạo vacxin phòng bệnh”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Cù Hữu Phú

Thời gian thực hiện: 2004

Kinh phí: 20.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

2. Đề tài “Nghiên cứu tinh khiết Toxoplasma dùng trong chẩn đoán”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Cù Hữu Phú

Thời gian thực hiện: 2004

Kinh phí: 25.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Đề tài  “Nghiên cứu sản xuất Typ kháng sinh phòng trị bệnh viêm vú ở bò sữa”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Hoàng Văn Hoan

Thời gian thực hiện: 2004

Kinh phí: 20.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

4. Đề tài “Sản xuất chế phẩm E.coli sữa phòng bệnh cho lợn con theo mẹ”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Trần Thị Hạnh

Thời gian thực hiện: 2004

Kinh phí: 20.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

5. Đề tài  “Sản xuất thử nghiệm thuốc kháng sinh dạng huyễn dịch để phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm”.

Chủ trì đề tài: TS. Hoàng Văn Hoan

Thời gian thực hiện: 2004

Kinh phí: 15.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

6. Đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng dê ở một số tỉnh Nam Trung bộ”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Đức Tân

Thời gian thực hiện: 2004

Kinh phí: 25.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

7. Đề tài  “Sản xuất kháng huyết thanh kháng vi khuẩn tụ huyết trùng trâu bò ứng dụng trong điều trị”.

Chủ trì đề tài: BSTY. Đỗ Tuấn Cương

Thời gian thực hiện: 2004

Kinh phí: 20.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

8. Đề tài “Sản xuất kháng thể E.coli qua gà để trị bệnh tiêu chảy cho lợn con theo mẹ”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Trần Thị Hạnh

Thời gian thực hiện: 2004

Kinh phí: 20.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

9. Đề tài  “Nghiên cứu khảo sát bệnh do Neospora gây ra ở vật nuôi”.

Chủ trì đề tài: BSTy. Nguyễn Anh Dũng

Thời gian thực hiện: 2004

Kinh phí: 20.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

10. Đề tài “Nghiên cứu nâng cao chất lượng keo phèn dùng trong bổ trợ vacxin vô hoạt”.

Chủ trì đề tài: BSTY. Nguyễn Văn Thịnh

Thời gian thực hiện: 2004

Kinh phí: 20.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

11. Đề tài  “Nghiên cứu bệnh ký sinh trùng đường máu ở chó nghiệp vụ”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Quốc Doanh

Thời gian thực hiện: 2004

Kinh phí: 20.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

12/06/2017