Đóng

Đề tài

Đề tài cấp Viện năm 2006

Thứ tư – 07/12/2016 15:46 

1. Đề tài  “Xác định hiệu giá kháng thể bảo hộ ở gà được tiêm vacxin tụ huyết trùng chủng N41”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Lại Hoàn

Thời gian thực hiện: 2006

Kinh phí: 35.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

2. Đề tài “Xác định tỷ lệ nhiễm Leptospira ở lợn và người chăn nuôi ở một số trại lợn nái”.

Chủ trì đề tài: ThS. Hoàng Xuân Nghinh

Thời gian thực hiện: 2006

Kinh phí: 35.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Đề tài  “Khảo sát tỷ lệ nhiễm virut gây tiêu chảy bò (BVDV) trên đàn bò, bê khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên”.

Chủ trì đề tài: TS.Đỗ Văn Khiên

Thời gian thực hiện: 2006

Kinh phí: 30.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

4. Đề tài “Chế kháng huyết thanh tối miễn dịch qua thỏ để định typ vi khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae phân lập từ lợn mắc bệnh suyễn”.

Chủ trì đề tài: TS. Đỗ Ngọc Thúy

Thời gian thực hiện: 2006

Kinh phí: 30.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

5. Đề tài  “Nghiên cứu chế tạo sản xuất vacxin tụ dấu lợn nhược độc đông khô”.

Chủ trì đề tài: BS. Phạm Thị Truyền

Thời gian thực hiện: 2006

Kinh phí: 30.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

6. Đề tài “Đánh giá hiệu quả tác dụng của một số chế phẩm sinh học đối với việc chăn nuôi lợn ở nông hộ”.

Chủ trì đề tài: TS. Hoàng Văn Hoan.

Thời gian thực hiện: 2006

Kinh phí: 30.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

7. Đề tài  “Nghiên cứu bệnh huyết bào tử trùng (Babesia) trên bò sữa nhập nội bằng hai phương pháp truyền thống và Elisa”.

Chủ trì đề tài: BS. Nguyễn Anh Dũng

Thời gian thực hiện: 2006

Kinh phí: 30.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

8. Đề tài “Nghiên cứu bệnh cầu trùng ở chó nghiệp vụ nuôi tại trung tâm chó nghiệp vụ Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Quốc Doanh

Thời gian thực hiện: 2006

Kinh phí: 30.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

12/06/2017