Đóng

Đề tài

Đề tài cấp Viện năm 2010

Thứ tư – 07/12/2016 15:47

1. Đề tài  “Xây dựng quy trình xác định thịt tươi bị nhiễm vi khuẩn Verotoxigennic E.coli”.

Chủ trì đề tài: TS. Đỗ Ngọc Thúy

Thời gian thực hiện: 2010

Kinh phí: 150.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

2. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo và xác định hiệu lực phòng bệnh Tụ huyết trùng cho chim họ trĩ nuôi tại Vườn thú Hà Nội do vi khuẩn Pasteurella multocida gây ra”.

Chủ trì đề tài: BS. Âu Xuân Tuấn

Thời gian thực hiện: 2010

Kinh phí: 100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Đề tài  “Nghiên cứu virut đậu gà chủng C trên môi trường tế bào xơ phôi gà 1 lớp để sản xuất vacxin đậu gà nhược độc đông khô”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Hồng Minh

Thời gian thực hiện: 2010

Kinh phí: 150.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

4. Đề tài “Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm và các yếu tố độc lực của vi khuẩn E.coli O157:H7 trên trâu, bò khỏe tại một số tỉnh Nam Trung Bộ”.

Chủ trì đề tài: TS. Vũ Khắc Hùng

Thời gian thực hiện: 2010

Kinh phí: 100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

5. Đề tài  “Khảo sát tỷ lệ nhiễm virut gây bệnh lở miệng trên đàn dê, cừu nuôi tại một số tỉnh Nam Trung bộ và đề xuất biện pháp phòng trị bệnh”.

Chủ trì đề tài: TS. Đỗ Văn Khiên

Thời gian thực hiện: 2010

Kinh phí: 100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

6. Đề tài “Phân tích khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn E.coli gây bệnh tiêu chảy ở lợn con”.

Chủ trì đề tài: ThS. Võ Thành Thìn.

Thời gian thực hiện: 2010

Kinh phí: 100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

7. Đề tài  “Nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh đa giá, Paramyxovirus, Adenovirus, Parvovirus và Parainfluenza ứng dụng trong điều trị bệnh cho chó nghiệp vụ”.

Chủ trì đề tài: TS. Hoàng Văn Hoan

Thời gian thực hiện: 2010

Kinh phí: 150.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

12/06/2017