Đóng

Đề tài

Đề tài cấp Viện năm 2011

Thứ tư – 07/12/2016 15:48 

1. Đề tài  “Xác định sự hiện diện của β-Lactamase phổ rộng (EABL) có trong vi khuẩn E.coli gây bệnh cho lợn và gia cầm”.

Chủ trì đề tài: BSTY. Lê Thị Minh Hằng

Thời gian thực hiện: 2011

Kinh phí: 100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

2. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo và xác định hiệu lực của vacxin phòng bệnh Tụ huyết trùng cho chim và gà cảnh”.

Chủ trì đề tài: ThS. Âu Xuân Tuấn

Thời gian thực hiện: 2011

Kinh phí: 80.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Đề tài  “Sử dụng kháng nguyên tự chế để xác định tỷ lệ nhiễm Mycoplasma gallisepticum và Salmonella typhimurium trên vịt tại đồng bằng sông Cửu Long”.

Chủ trì đề tài: TS. Đào Thị Hảo

Thời gian thực hiện: 2011

Kinh phí: 150.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

4. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn Lactic hạn chế ô nhiễm vi khuẩn Salmonella spp trong sản xuất nem chua”.

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Thị Ngọc

Thời gian thực hiện: 2011

Kinh phí: 100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

5. Đề tài  “Phân tích nguy cơ gây cúm gia cầm ở đồng bằng sông Cửu Long”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Đình Minh

Thời gian thực hiện: 2011

Kinh phí: 100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

6. Đề tài “Xác dịnh sự có mặt của một số gen mã hóa tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập được từ lợn”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy.

Thời gian thực hiện: 2011

Kinh phí: 100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

7. Đề tài  “Nghiên cứu một số yếu tố cấu thành vòng đời bệnh giun bao (Trichinellosis)”.

Chủ trì đề tài: BSTY. Trịnh Quang Đại

Thời gian thực hiện: 2011

Kinh phí: 100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

8. Đề tài  “Phân lập và xác định tính kháng nguyên của virus Newcastle lưu hành tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam”.

Chủ trì đề tài: BSTY. Bùi Ngọc Anh

Thời gian thực hiện: 2011

Kinh phí: 100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

9. Đề tài “Nghiên cứu sản xuất vacxin Dịch tả vịt chủng C gây nhiễm trên môi trường nuôi cấy tế bào xơ phôi gà một lớp”.

Chủ trì đề tài: ThS. Trần Thị Thanh Xuân

Thời gian thực hiện: 2011

Kinh phí: 150.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

10. Đề tài  “Đánh giá chất lượng của vacxin đa giá phòng ba bệnh Newcastle, Gumboro, viêm phế quản truyền nhiễm ở gà được sản xuất thử nghiệm tại Xí nghiệp thuốc thú y Trung ương”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Hồng Minh

Thời gian thực hiện: 2011

Kinh phí: 150.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

11. Đề tài “Nghiên cứu thực trạng bệnh Tiên mao trùng trâu,bò, ngựa do Trypanosoma sp gây ra ở một số tỉnh miền Bắc”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Quốc Doanh

Thời gian thực hiện: 2011

Kinh phí: 100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

12. Đề tài  “Xác định tình hình bệnh viêm ruột hoại tử do Clostridium perfringens gây ra ở gà nuôi tại Khánh Hòa và xây dựng biện pháp phòng trị”.

Chủ trì đề tài: TS. Lê Lập

Thời gian thực hiện: 2011

Kinh phí: 100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

13. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo vacxin nhũ dầu nhị giá phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản truyền nhiễm ở gà”.

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Hùng

Thời gian thực hiện: 2011

Kinh phí: 100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

14. Đề tài  “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý làm sạch đáy, cải thiện chất lượng nước các ao nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh cho các đối tượng nuôi trồng thủy sản”.

Chủ trì đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thịnh

Thời gian thực hiện: 2011

Kinh phí: 100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

12/06/2017