Đóng

Dự án

Dự án Hợp tác Quốc tế năm 2020

1. Dự án “Mục tiêu can thiệp bệnh nhiễm trùng do Streptococcus suis (liên cầu khuẩn) ở lợn tại Việt Nam”.

Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Thời gian thực hiện: 2019 – 2020

 

 

2. Dự án “Phát triển công nghệ thông tin di truyền để xác định cơ chế sinh lý học phân tử điều khiển quá trình nhiễm vi rút cúm gia cầm trên gà”.

Chủ nhiệm dự án: TS. Trương Anh Đức

Thời gian thực hiện: 2018 – 2020

30/03/2020