Đóng

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

I. Lãnh đạo Viện:

Quyền Viện trưởng: TS. Phạm Thị Ngọc

Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Phó Viện trưởng: TS. Đặng Vũ Hoàng

II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

1) Phòng Tổ chức, Hành chính

Trưởng Phòng: ThS. Vũ Ngọc Quý

Điện thoại:                                                Email:

Phó trưởng Phòng: CN. Nguyễn Minh Thắng

Điện thoại:                                                Email:

2) Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng:

Điện thoại:                                                Email:

3) Phòng Tài chính, Kế toán

Trưởng phòng: KT. Đàm Trọng Nghĩa

Điện thoại:                                                Email:

III. Các Bộ môn nghiên cứu:

1) Bộ môn Virut

Trưởng Bộ môn: TS. Bùi Nghĩa Vượng

Điện thoại:                                                 Email:

2) Bộ môn Vi trùng

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Xuân Huyên

Điện thoại:                                                 Email:

3) Bộ môn Ký sinh trùng

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Điện thoại:                                                  Email:

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Đỗ Thị Thu Thúy

Điện thoại:                                                  Email:

4) Bộ môn Hóa sinh Miễn dịch

Trưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Thanh Hà

Điện thoại:                                                  Email:

5) Bộ môn Vệ sinh thú y

Trưởng Bộ môn: TS. Đặng Thị Thanh Sơn

Điện thoại:                                                  Email:

6) Bộ môn Dịch tễ và Bệnh lý

Trưởng Bộ môn: TS. Phạm Minh Hằng

Điện thoại:                                                  Email:

7) Phòng Thí nghiệm tổng hợp và Bảo tồn quỹ gen

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Điện thoại:                                                   Email:

Phó Trưởng phòng: TS. Lưu Quỳnh Hương

Điện thoại:                                                   Email:

 

IV. Các đơn vị trực thuộc Viện:

1) Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Thú y

Địa chỉ: Ngõ 74 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Tel:                                                     Fax:
2) Phân viện Thú y Miền  Trung

Địa chỉ: Km4 đường 2/4, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà

Tel: 058 3831118                     Fax: 058 3831592

Email: ivrd.vp@gmail.com

02/06/2017