Đóng

Đào tạo

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Thú y cho Nghiên cứu sinh Phạm Hồng Kỳ

Viện Thú y tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Thú y cho nghiên cứu sinh Phạm Hồng Kỳ về đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, sinh thái bệnh cúm gia cầm tại Quảng Bình và đề xuất giải pháp phòng bệnh”

Chuyên ngành:      Dịch tễ học thú y

Mã số:                    9640108

Thời gian:              8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7 năm 2020

Địa điểm:               Viện Thú y – 86 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm tới dự!

16/07/2020