Đóng

Đào tạo

Thông tin về những đóng góp mới của luận án Nghiên cứu sinh Lê Đình Hải

Họ tên nghiên cứu sinh: Lê Đình Hải

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu chế tạo vắc-xin tái tổ hợp phòng tiêu chảy do vi khuẩn Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) gây ra ở lợn”

Chuyên ngành: Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y

Mã số: 964  01 04

Họ tên người hướng dẫn khoa học:

1. TS. Võ Thành Thìn

2. TS. Vũ Khắc Hùng

Cở sở đào tạo: Viện Thú y

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

– Đã xác định được gen mã hóa độc tố chịu nhiệt (STa, STb) và không chịu nhiệt (LT) của các chủng vi khuẩn ETEC phân lập từ lợn con tiêu chảy ở Việt Nam có sự tương đồng cao và ổn định.

– Đã tạo được gen tái tổ hợp sls mã hóa đồng thời 3 độc tố đường ruột STa, LTB và STb (STa-LTB-STb) của vi khuẩn ETEC và biến nạp thành công vào tế bào E. coli DH5α để lưu giữ gen sls.

– Đã tạo được chủng vi khuẩn E. coli BL21 có khả năng biểu hiện gen mã hóa protein độc tố đường ruột tái tổ hợp của vi khuẩn ETEC.

– Đây cũng là công trình đầu tiên nghiên cứu thành công dạng vắc-xin tiểu phần tái tổ hợp phòng tiêu chảy ở lợn con sau cai sữa do vi khuẩn ETEC gây ra ở Việt Nam.

 


 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Name of the PhD candidate: Le Dinh Hai

Dissertation title: “Study on producing the recombinant vaccine for preventing diarrheal disease in pigs caused by Enterotoxigenic Escherichia coli

Major: Veterinary Parasitology and Microbiology

Code number: 964 01 04

Supervisors:

1. Vo Thanh Thin, Ph.D

2. Vu Khac Hung, Ph.D

Educational institute: National Institute of Veterinary Research

NEW CONTRIBUTIONS:

– We found that the nucleotide sequences of genes encoding STa, STb and LT toxins of ETEC strains isolated from piglets in Vietnam were highly homologous and stable.

– We have synthesized the recombinant gene (sls gene) which encoding recombinant enterotoxin fusion protein (STa – LTB –STb) and then, sls gene was inserted into pDrive and transformed into DH5α  E. coli strain.

– We have created E. coli BL21 strain which can express recombinant enterotoxin fusion protein.

– This is first time in Vietnam successfully produce recombinant subunit vaccine for preventing diarrheal disease in postweaning piglets cause by ETEC bacteria.

25/02/2020